Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla yapılan profesyonel yardım sürecidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık sürecinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek istedikleri her konuda yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar vermelerine yardımcı olunur. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında aileler bilgilendirilir, ihtiyaçlar doğrultusunda seminerler düzenlenir. Öğrenciler her ihtiyaç duyduklarında rehber öğretmen ile bireysel görüşme yapabilirler. Rehber öğretmen, öğrenci, öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrencileri bireysel görüşmeye alabilir.

 

Amacımız

 • Öğrenci-aile-okul üçgeninde sağlıklı iletişimin sağlanmasına yardımcı olarak; bireyin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Öğrencinin öğrenme süreçleriyle ilgili ölçümler yapılarak ihtiyaç duyulan öğrencilere destek sağlamak,
 • Verimli öğrenme ortamlarının sağlanmasında öğrenciye, aileye ve öğretmenlere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Okula yeni başlayan öğrencileri ve aileleri tanıyarak uyum sürecinde yardımcı olmak,
 • Problem oluşmadan önlemek amacıyla, öğrencileri kendi gelişim süreçlerinde gözlemlemek ve tanımak,
 • Öğretmen ve aile ile işbirliği yaparak, yaşanan problemlere anında müdahale etmek.

Öğrenciye yönelik çalışmalar:

 • Anaokulu bölümünde her sınıf düzenli olarak gözlemlenir, ihtiyaç duyulan öğrencilerle birebir projektif test çalışmaları yapılarak gözlemlenen ve tespit edilen durumla ilgili veli bilgilendirilir.
 • Anaokulu orta grup öğrencilerine düzenli olarak değerler eğitimi dersine girilir. Değerler eğitiminde hem değer konuları (Sevgi, saygı, sorumluluk vb.) hem duygu-durum hem de sosyal beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar hikâyeleştirilerek aktarılır ve değerlendirme çalışmaları yapılır.
 • Sosyal beceri ve iletişim sorunu yaşayan öğrencilerle rehberlik odasında rehber öğretmen veya psikolog gözetiminde dönemsel grup oyunları oynanıp bu beceriler geliştirilmeye çalışılır.
 • Öğrencileri sınıf ortamında gözleyerek koruyucu ve önleyici rehberlik yapabilmek amacıyla ayda bir kez rehberlik dersi yapılır.
 • Öğrencilerimizin her biriyle birebir görüşmeler yapılır.
 • Rehberlik derslerinde 1. ve 4. sınıflar arasında sosyal ve duygusal beceri gelişimiyle ilgili eğitimler verilir.
 • 5.,  6. , 7. ve 8. sınıflarda duygusal gelişim , yaş dönemleri ,mesleki ve eğitsel rehberlik alanlarında  bilgilendirme yapılır ve grup etkinliklere yer verilir.
 • Bir üst öğrenim kurumu seçme sınavlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütülür.
 • Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında üst öğretim kurumlarına tanıtım gezileri düzenlenir.
 • İlgi ve yetenek testleri yapılıp sonuçlar öğrenciler ve velilerle paylaşılır.
 • Liseye Geçiş Sınavı  hazırlık sürecindeki öğrencilerle dikkat, motivasyon çalışmaları yapılır.
 • Liseye Geçiş Sınavı kaygısını azaltmaya yönelik stres yönetimi çalışmaları (zihin alanı, nefes egzersizler, gevşeme egzersizleri) yapılarak sınav kaygısı giderilmeye çalışılır.

Veliye yönelik çalışmalar;

 1. Anne-baba danışmanlık çalışmaları
 2. Konferans ve grup çalışmaları
  • Okul ve eğitim sistemini tanıtıcı çalışmalar.
  • Öğrencilerin gelişim dönemlerine yönelik konferanslar.
  • Ebeveyn beceri kazandırma programları
  • Anne eğitim seminerleri
  • Baba estek seminerleri
  • Bültenler aracılığı ile bilgilendirme

Öğretmene yönelik çalışmalar;

 1. Danışmanlık çalışmaları
 2. Aylık zümre toplantılarında öğrenciler hakkında bilgilendirme ve değerlendirme 
 3. Hizmet içi eğitim programları.

PASS Teorisi Temelli Rehberlik Çalışmaları

 

PASS Teorisi, CAS (Cognitive Assesment System) testinin de dayandığı nöropsikolojik temelli bir yaklaşımdır. PASS Teorisi; "Planlama" ,"Dikkat" , "Eşzamanlılık" ve "Ardıllık" bilişsel işlemlerden oluşmaktadır. Bu dört bilişsel işlem kısaca şöyle tanımlanmaktadır. Planlama, bireyin problemlere ilişkin çözümleri belirlediği, seçtiği, uyguladığı v e değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir. Dikkat, bireyi belirli uyarıcılar üzerinde seçici bir şekilde odaklayan ve rekabet halinde olan diğer uyarıcılara da tepki vermeyi engelleyen zihinsel bir işlemdir. Eşzamanlı Bilişsel İşlemler, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup halinde birleştirdiği zihinsel işlemlerdir. Ardıl Bilişsel İşlemler ise uyaranları zincire benzer bir şekilde ve özel bir sıra haline getiren zihinsel işlemler olarak tanımlanmaktadır (Ergin, 2004). Okulumuzda rehberlik servisi olarak uyguladığımız PASS temelli çalışmalarımız:

  • Anaokulu hazırlık sınıfında PASS temelli eğitim sistemimizi destekleyici “Düşünme Becerileri Dersi” uygulanmaktadır. Bu derste beynin dört bölgesini çalıştıracak oyunlar oynanmaktadır.  
  • Anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerine ikinci dönem birebir CAS testi uygulanır ve değerlendirme sonuçları velilere bildirilir.
  • CAS testi sonucunda ihtiyaç duyulan öğrenciler belirlenerek 1. Sınıfta haftada bir saat kağıt-kalem çalışmaları ve oyunlarla müdahale programı uygulanır.
  • Tüm sısıf düzeylerinde ihtiyaç duyulan öğrencilere CAS testi uygulanıp gerekirse bireysel çalışmalar yürütülür.

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık