Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması kendini geliştirmesi için psikolojikdanışman tarafından yürütülen profesyonel bir yardım sürecidir. Psikolojik danışma süreci koşulsuz kabul, gizlilik, dürüstlük ve saygıyla birlikte empatiye dayalı bir süreçtir. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında aileler bilgilendirilir, ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi etkinlikler düzenlenir. Psikolojik danışman, öğrenci, öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrencileri bireysel görüşmeye alabilir.

Amacımız

 • Okula yeni katılan öğrencilerin ve ailelerinin okula oryantasyonunu sağlamak,
 • Olası problemlerin önüne geçmek için önleyici seminer ve bireysel çalışmalar yapmak,
 • Öğretmen ve aile ile iş birliği yaparak yaşanan problemlere müdahale etmek,
 • Öğrencilerin kişisel başarı ve gelişimlerini desteklemek ve bununla beraber sürekli olarak bunu değerlendirmek,
 • Öğrencilerin farkındalık kazanmalarını sağlamalarından yol gösterici olmak,
 • Öğrencinin öğrenme süreçleriyle ilgili ölçümler yapılarak ihtiyaç duyulan öğrencilere destek sağlamak ve gerektiği yerde uzman yönlendirmeleri yapmak,
 • Öğrenci-aile-okul üçgeninde sağlıklı iletişimin sağlanmasına yardımcı olarak bireyin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Öğrenciye en uygun öğrenme alanını sağlamak adına öğrenciye, aileye ve öğretmenlere danışmalık hizmeti vermek.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalarımız:

 • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin izlenmesi, kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
 • Anaokulu kademesinde her sınıf düzenli olarak gözlemlenir, ihtiyaç duyulan öğrencilerle bire bir projektif ve objektif test çalışmaları yapılarak gözlemlenen ve tespit edilen durumla ilgili velilerimiz bilgilendirilir.
 • Anasınıfı son gruptaki öğrencilerimizin 1. Sınıfa hazır bulunuşluklarını ölçmek adına her öğrencimize EROT Testi uygulanır ve testin sonuçları velilerimize aktarılır.
 • Davranış problemi ve iletişim sorunu yaşayan öğrencilerle rehberlik odasında psikolojik danışman tarafından dönemsel grup oyunları oynanıp bu beceriler geliştirilmeye çalışılır.
 • Öğrencileri sınıf ortamında gözlemleyerek koruyucu ve önleyici rehberlik yapabilmek amacıyla her kademeye en az ayda bir kez rehberlik dersi yapılır.
 • İhtiyaç görüldüğü durumlarda Bilişsel Gelişim Testleri uygulanır.
 • Öğrencilerimizin her biriyle birebir görüşmeler yapılır.
 • Her kademede sınıf içi rehberlik çalışmaları uygulanır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamalarımız:

 • Öğretmenlerine ve arkadaşlarına uyumunu çeşitli etkinliklerledesteklemek.
 • Kişisel sınırlarını fark etmelerine, mahremiyet bilinci kazanmalarına ayrıca akran baskısı karşısında nasıl davranacağını ve kimden destek isteyebileceklerini bilmelerinde yol gösterici olmak.
 • Doğaya, çevreye ve insanlara karşı sorumluluk bilinci kazandırmak.
 • Kendi ve karşısındaki kişilerin duygularını fark edip empatik bir yaklaşım sergilemelerine yardımcı olmak.
 • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varıpbu değişimler sürecinde destek olmak.
 • Yapılacak dikkat egzersizleri ile dikkat becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
 • Çeşitli problemler karşısında neler yapabileceklerini fark etmelerini sağlamak.

 

 

LGS’ye Yönelik Çalışmalarımız:

Sınava hazırlık sürecinde öğrencimizin takip ve kontrolü, bireysel ders çalışma programlarının oluşturulması, öğrencilerimizin destek aldığı kurslar ile iletişim halinde olupgelişimlerinin takibi ve deneme sınavlarının değerlendirilmesi konularında öğrencilerimizi desteklemekteyiz. Ayrıca zaman yönetimi, etkili ders çalışma yöntemleri, motivasyon çalışmaları,çoklu zeka uygulamaları, öğrenme stilleri, sınav kaygısı,nefes ve gevşeme egzersizleri, planlama ve organizasyon becerileri,dikkat çalışmaları, meslek günleri,sınav sisteminin tanıtımı ve bir üst öğretim kurumlarının tanıtılması gibi bir çok konuda öğrencilerimize sınıf içi rehberlik dersleri uygulanmaktadır. Bütün süreç öğretmen-öğrenci-aile iş birliği ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencimize tercih ve yerleştirme sürecinde de gerekli destek verilmektedir.

 

Öğrencilerimizin kariyer algılarını geliştirmek amacıyla sene içinde mesleki tanıtımlar; ilgi ve yetenek keşifleri için bireysel ve grup çalışmaları yürütülür. Bunun yanı sıra sınıf ve branş öğretmeni değerlendirmeleri ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri keşfedilerek velilerimize gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalarımız:

 • Danışmanlık çalışmaları.
 • Aylık zümre toplantılarında öğrenciler hakkında bilgilendirme ve değerlendirme.
 • Hizmet içi eğitim programları.

Veli Seminer Çalışmalarımız:

 • Ebeveyn danışmanlık çalışmaları.
 • Öğrencimizin gelişim dönemleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularla ilgili velilerimize seminer ve atölye çalışmaları süreç içerisinde yapılmaktadır. (Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Mahremiyet, Gelişim Dönemi Özellikleri, Aile İçi İletişim vb.) birçok konuda seminer çalışmaları yapılmaktadır.
 • Uzman Söyleşileri.
 • Veli Bültenleri.

 

Bilişsel Gelişim Envanterlerimiz:

EROT

Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Erken Okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik Türkçe standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. EROT testi, anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Bu boyutlar,

1.Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi,

 1.  İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi,
 2.  İşlev Bilgisi,
 3.  Genel İsimlendirme,
 4.  Harf Bilgisi,
 5.  Ses bilgisel Farkındalık
 6.  Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir.

Uygulanabilecek diğer envanterlerimiz:

 • D-2 DİKKAT TESTİ
 • BURDON DİKKAT TESTİ
 • FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ(AGTE)
 • GESELL TESTİ
 • BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
 • FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ
 • CATELL 2A
 • PORTEUS LABİRENT TESTİ
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 • PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
 • GOOD ENOUGH
 • KELİME SÖYLEYİŞ TESTİvv
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık