Kurucu Temsilcisi

Okulumuzun Kurucusu Zaven Acemyan’ın ağzından aktarılmıştır..

19.  Yüzyılın ikinci yarısında, Emeni Kilisesi Mütevelli Heyeti tarafından gösterilen gayretler ve Kapamacıyan ailesinin yardımlarıyla, Dadyan ailesinin malikanesi arkasında, Kiliseye bitişik küçük özel bir okul açılmış, cemaat tarafından bu okulun adı sonradan Kapamacıyan olarak anılmıştır. Bu aileden, 1771-1836 yılları arasında yaşamış Hovhannes Kapamacıyan, Boğos Dadyan beyin ikinci eşinden kayınpederi olmaktadır. Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nin 1900 yılına ait Salnamesi’nde, 1 ocak 1899 tarihi itibarıyla Ayastefanos Kapamacıyan okulunda 18 öğrencinin okuduğu, bir erkek öğretmenin bulunduğu ve okulun aylık masrafının 250 kuruş tuttuğu kaydedilmektedir. Ondokuzuncu yüzyıl başlarında ise bu sayının 24’de çıktığı; okulda 16 erkek, 8 kız öğrencinin eğitim gördüğü bilinmektedir. Bunun yanı sıra, 1923 yılında Yeşilköy’de doğmuş ve 1927‘den 1950’ye kadar istasyon caddesi üzerinde, bugünkü Divan kuaför’ün bulunduğu iki katlı ahşap binada oturmuş, Kemal Gürer’in de anlattığı gibi, söz konusu bu yapı, onlardan çok daha önce, Ermenilere ait özel bir ana ve ilkokulu olarak kullanılmıştır. Bu bilgilerin yanı sıra, Yeşilköylü araştırmacı-tarihçi Zaven Acemyan’ın verdiği bilgiler ışığında, özel Kapamacıyan okulu, 1920 yılında gene aynı ailenin yardımlarıyla yenilenmiş, üç sınıflı bir okul haline getirilmiştir. O yıllarda, Bayan Tapinyan okulun müdürlüğünü, eşi Bay Tapinyan da öğretmenliğini yapmıştır. 1942 yılında okul kapanmış, ancak, Yeşilköylü Ermeniler çocuklarının esaslı bir şekilde eğitim alabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen tanınan bir okula ihtiyaç duymuşlar, bunun için de çalışmalara başlamışlardır. 1954 yılında, Parseg Gevrekyan’ın başını çektiği, Yertvart Tellalyan, Hırant Sırmakeşyan, Kirkor Demir, Fulik Sakalyan, Ara Kayseryan ve İstepan Vosganyan’dan oluşan yönetim kurulunun çabaları sonucu, 30 aralık 1954 tarih ve Maarif Müdürlüğünün 346/9026 sayılı izniyle kilise bahçesi içinde bir ana okulu açılmıştır. Yeşilköylü araştırmacı Zaven Acemyan’ın da vurguladığı gibi :

‘Bu hareket, Ermeni cemaati için Yeşilköy’de yakılan bir meşale olmuştur. Evvelce, zaman zaman köyde varolmuş bir iki sınıflık öğretim müesseseleri hiçbir surette varlıklarını ciddi olarak yürütemedikleri için çocuklar okumalarını binbir zorlukla Bakırköy Dadyan okulunda sürdürmüşlerdi..’

Ana OKulunun açılışında, yönetim kurulu üyeleri, Maarif Vekaleti’ne yapacakları başvuruyla iki yıl içinde ilkokulun açılışını da gerçekleştireceklerini söylemişler, ancak bu söz bir takım nedenlerle yerine getirilememiştir. Nitekim,20 Ağustos 1956 tarihinde anaokulunu bitiren iki öğrencinin velisi Zaven Acemyan’la Aris Berberyan, çocuklarının ilkokul birinci sınıfa kayıtlarını yaptırmak istediklerinde, Yönetim kurulu tarafından okulun açılamayacağı bildirilmiş, iki veli de hayal kırıklığına uğramışlardır. Bundan sonraki gelişmeleri, yine Zaven Acemyan’ın anılarından alarak aktaralım..

‘Çocuklarımızın birinci sınıfa kayıtlarını yaptırmak için başvurduğumuzda, bizlere, maalesef maddi, manevi bir takım nedenlerle ilkokulun açılışını yapamayacaklarını söylemişler, bizler de tabii olarak hayal kırıklığına uğramıştık. Bir süre yönetim kurulu üyeleriyle çekişmelerimiz olmuş, sonunda kurul başkanı Yertvart Tellalyan’ın ısrarlı teklifiyle ilkokulu kurma işi, tüm özerklikleriyle bana verilmişti. Bundan sonra, kolları sıvamış sınırsız bir yetkiyle işe başlamıştım. İlk işim, genç, çalışkan ve hırslı arkadaşlardan oluşan yeni bir yönetim kurulunu ortaya çıkartmak olmuştu. Başkanlığını benim yaptığım kurulda: Aris Berberyan, Hagop Taşciyan, Arto Parsehyan, Berç Allahverdi, Soğomon Çimenyan ve Sarkis Kazancıyan yer alıyorlardı. Ve büyük uğraşlardan sonra 22 Ağustos 1956 tarihinde ilkokulumuzu açtık. Okulun resmi açılışı 1957 Ocak ayında oldu. Gerçi, başlangıçta doğru dürüst bir yer ve malzememiz yoktu. Ders yılına 17 öğrenci, 1 ana sınıfı öğretmeni ve 2 ilkokul öğretmeniyle başlamıştık. İdealist öğretmenlerimizden biri o yıllarda genç bir üniversiteli olan, sonradan çocuk doktoru olacak Vartavar Sargos‘la, Balat İlkokulu öğretmenlerinden Hovhannes Kuyumcuyan’dı.. Onları, saygı ve sevgiyle anıyoruz.. Okul açıldığı zaman, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Ahmet Erkanlı gelip okulumuzu teftiş etmiş ve bana dönüp yıllardan beri benim için bir gurur vesilesi olan ‘Siz bir idealistsiniz Zaven Bey’ diyerek beni onore etmişti.

Okulumuzun Kurucu Temsilcisi sıfatı, bugün Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Vakıf Veznedarı olan Dr. Erol Çınar tarafından başarı ile yürütülmektedir. 

Kurucu Temsilcisi