Maria Avcu | Anasınıfı Öğretmeni

1991 yılında Sason’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Özel Anarat Hığutyun Ermeni Okulu’nda tamamladı. Lise öğretimini ise Özel Sahakyan Nunyan Lise’sinde tamamladı. İstanbul Aydın Üniversite’si Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nda Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. Eğitimim döneminde stajlarını Kültür Koleji ve Özel Yeşilköy Ermeni İlk ve Ortaokulu’nda tamamladı. 2016 yılında Türkiye Ermeni Öğretmenleri Vakfı tarafından organize edilen Ermenice derslerine katıldı.

Maria Avcu halen Özel Yeşilköy Ermeni Okulu’nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Maria Avcu | Anasınıfı Öğretmeni