Üyelik Girişi
Menü
Site Haritası
Faydalı Linkler

                       

                                                     

                                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret193209
2017-2018 EĞİT. ÖĞRT. YILI İNGİLİZCE İHT. LİST.

7. Sınıf

ERMENİCE

   Amacımız,  dilini seven, konuşmaktan gurur duyan, dilinin yapısının dışında edebiyatı hakkında da bilgi sahibi olabilen, yazarlarını tanıyan, şiir okuyan ve şiir yazma zevki geliştirebilen, bilgiye ulaşmak için kaynaklardan yararlanabilen bireyler yetiştirmektir.

         Bu derste öğrencilerimiz;

 •  Türlü yöntem ve tekniklerle ana dilini kurallarına uygun olarak öğrenir.
 • Bir yazıyı anlamlı olarak okur, okuma hızını ve zevkini geliştirir.
 • Yazılı ifadelerde yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini uygulamaya çalışır.
 • Düzeyine uygun kelime ve kelime gruplarını kelime haznesine katar.
 • Bir olay yazısının, okunan bir yazının sebep sonuç ilişkisini kurar, olayın kahramanlarını değerlendirir, yazının ana fikrini ve yardımcı fikirlerini kavrar. İncelediği eserlere eleştirel bir anlayışla yaklaşır, beğendiği ve beğenmediği yönleri ifade eder.

 

İNGİLİZCE

 

 Programımız, öğrencilerimizi öğrenmeye teşvik ederken , İngilizce becerilerini de sağlam temellere oturtmayı hedefler. Derslerimizde öğrencilerimizin kelime haznelerini geliştirmeleri ve iletişim sağlayabilmeleri amaçlanır.Konularımız, öğrencilerimizin ilgi alanlarından seçilmiş temalardan oluşur.Derslerimiz, öğrencilerimizin seviyelerine uygun yazılı,görsel- işitsel materyaller ile grup veya ikili çalışmalar ve drama gibi çeşitli metotlar kullanarak işlenir. Öğrencilerimizin dersin her aşamasında aktif olması sağlanır.

          Bu derste öğrencilerimizin;

 •  Ünite konularına bağlı olarak ya da gazete yazılarından grup halinde proje çalışması yapmaları, 
 • Active-passive, if conditionals, direct indirect speech gibi gramer konularıni bilmeleri   
 • Kitap okuyup, ilgili soruları cevaplandırıp yorum yapmaları, 
 • İlgi alanlarına göre yazı çalışmaları yapmaları hedeflenir. 

 

 FEN BİLGİSİ

  Amacımız, kendini, çevresini ve evreni tanıyan, yeniliklere açık, teknolojiyi takip eden ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

               Bu derste öğrencilerimiz;

 •  Maddeyi ve elementleri sınıflandırır.
 • Fiziksel ve kimyasal olayları deneylerle açıklar.
 • Periyodik cetveli tanır, elementlerin cetveldeki diziliş sırasının nedenlerini kavrar ve öğrenir.
 • Hareket ve hareket çeşitlerini kavrar.
 • Kuvvet ve hareketin etkisiyle cisimlerde olan değişimlerini kavrar.
 • Basit makineleri öğrenir, bunların günlük hayatta, nerelerde kullanıldığına dair örnekler verir.
 • Sıvı, katı ve gazların basınçlarını ve etkilerini öğrenir. Bu bilgileri günlük hayata aktarır.
 • Sıvıların kaldırma kuvvetini ve Arşimet yasasını öğrenerek bilgileri günlük hayatta örneklerle pekiştirir.
 • Çevremizde bulunan bütün ekosistemlere örnekler verip, bu ekosistemdeki canlıların birbiriyle olan ilişkilerini kavrar.

 

 MATEMATİK

 

 Amacımız, matematik dersini sevdirip, kazandığı davranışları günlük yaşantısında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

         Bu derste öğrencilerimiz;

 • Tam sayıları ve rasyonel sayıları tanır. özelliklerini kavrar. Bu sayılarla dört işlem yapar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri ve eşitsizlikleri çözer.
 • Simetriyi kavrar.
 • Düzlemde bir noktanın koordinatlarını kavrar ve doğru grafiği çizer.
 • Orantının özeliklerini kavrar ve orantı kullanarak problem çözer.
 • Yüzde hesaplarını kavrar ve yüzde hesaplarıyla ilgili problemler çözer.
 • Pergel, cetvel yardımıyla temel çizimler yapar.
 • Çokgenleri kavrar.
 • Üçgen, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, yamuk, deltoidin özeliklerini kavrar, çevrelerini ve alanlarını hesaplar.
 • Türk bayrağını çizer.
 • Çemberde yay ve açıları kavrar, dairenin çevresini ve alanını hesaplar.
 • Dik silindirin alanını ve hacmini hesaplar.
 • İstatistik ve grafiği kavrar ve bunlarla ilgili bilgileri uygular.

 

 

 SOSYAL BİLGİLER

  Öğrencilerimizin, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi yorumlayıp kullanan, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, sosyal becerileri gelişmiş bireyler olmaları amaçlanır.

              Bu derste öğrencilerimiz; 

 • Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemini kavrayarak bölgeleri oluşturan etmenleri bilir.
 • Avrupa’daki yeniliklerin önemini açıklar.
 • Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrar.
 • 17-18 ve 20.y.yılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olguları açıklar..
 • 19.y.yılda yenileşme ve demokratikleşme ile ilgili temel olguları açıklar.
 • Ünitelerle ilgili haritaları okur.
 • Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini kavrar.
 • Osmanlı Devleti’nde kültür ve uygarlığın özelliklerini tanır..
 • Yurdumuzun komşularını tanır.
 • Uluslararası kuruluşların önemini kavrar.
 • Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşları bilir.
 • Uluslararası,ulusal,resmi ve gönüllü yardım kuruluşları arasındaki planlama ve işbirliğinin önemini kavrar.

 

 TÜRKÇE

 

Amacımız, öğrencilere dinlediğini ya da okuduğunu doğru anlayabilme, anladığını sözle ya da yazıyla en doğru biçimde anlatabilme becerilerini kazandırmaktır.

             Bu derste öğrencilerimiz;

 • Atatürk’ün kişisel özelliklerini kavrar.
 • Gördükleri,  yaşadıkları bir olayı düzeyine uygun biçimde anlatır.
 • Dinleme, izleme alışkanlık ve becerilerini geliştirir.
 • Sözcük dağarcığını düzeyine uygun olarak geliştirir.
 • Sözlük,  ansiklopedi, yazım kılavuzu gibi yardımcı kaynakları kullanır.
 • Düşüncelerini kurallara uygun bir biçimde sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

 

 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30MatematikTürkçeTürkçeFen TeknolojiBeden Eğitimi
09:4010:20MatematikSosyal Bilgiler

İngilzce

Teknik TasarımBeden Eğitimi
10:3011:10ErmeniceMatematikİngilzceErmeniceTürkçe
11:2012:00ErmeniceMatematikDin Klt. Ahlak Bilg.ErmeniceTürkçe
12:1012:50Bilim UygulamalarıFen TeknolojiMatematikMatematik

İngilzce

13:3014:10Fen TeknolojiFen TeknolojiMatematikİngilizce Ermenice
14:2015:00Görsel SanatlarİngilzceSosyal BilgilerTürkçeİngilzce Spk.
15:1015:50Teknik TasarımİngilzceSosyal BilgilerDin Klt. Ahlak Bilg.

Müzik