Üyelik Girişi
Menü
Site Haritası
Faydalı Linkler

                       

                                                     

                                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret193209
2017-2018 EĞİT. ÖĞRT. YILI İNGİLİZCE İHT. LİST.

6. Sınıf


 

ERMENİCE

 

   Amacımız,  dilini seven, konuşmaktan gurur duyan, dilinin yapısının dışında edebiyatı hakkında da bilgi sahibi olabilen, yazarlarını tanıyan, şiir okuyan ve şiir yazma zevki geliştirebilen, bilgiye ulaşmak için kaynaklardan yararlanabilen bireyler yetiştirmektir.

     Bu derste öğrencilerimiz;

 •  Vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan süratli ve akıcı okur.
 • Kelime haznesini seviyesine uygun olarak geliştirir.
 • Sözlük kullanır.
 • Anlamını öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır, bunlarla 5-6 kelimelik cümleler kurar.
 • İzlediği bir olayı ve bu olay ile ilgili duygu , düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
 • Verilen bir resmi yorumlayabilir.
 • Metinlerin ana fikirlerini belirler,metin yazar ve bu metinlere uygun başlıklar bulur.
 • Kompozisyon kurallarını bilir ve bu kurallara uygun kısa kompozisyonlar yazar.
 • Dilin yapısını kavrar.Basit dilbilgisi kurallarını yazdığı yazılarda ve okuduğu metinlerde kullanır.
 • Öğrencilerin şiir okuma ve yazma zevkleri gelişir.
 • Yazarları araştırır, haklarında bilgi sahibi olur, arkadaşlarına sunum yapar.
 • Kelimelerin metindeki anlamını tahmin eder.

 

 İNGİLİZCE

 

  Programımız, öğrencilerimizin gelecek yıllarda daha kapsamlı olacak akademik programlara rahat geçiş yapabilmelerini amaçlar.Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin kelime haznelerini geliştirerek çok yönlü iletişim sağlayabilmeleridir. Derslerin daha ilgi çekici olması için, konular öğrencilerin ilgi alanları içerisinden, günlük hayatı da yansıtan, genel kültür açısından zengin temalar arsından  seçilmiştir.Derslerimiz drama, eşleşme, grup ve bireysel çalışmalar, sunumlar ve sınıf tartışma yöntemleri de kullanılarak işlenmektedir.Dersler hikaye ve okuma kitapları ile de desteklenmektedir.

  Bu derste öğrencilerimizin;

 • Kısa hikayeleri, bölümlü kitapları ve seçilmiş kısa yazıları okuyup anlamaları, özetlemeleri, ve onlarla ilgili fikir alışverişinde bulunmaları, 
 • 1-2 paragraflık kısa yazılar yazmaları, 
 • Yazı yazarken kompozisyon oluşturabilme kuralarını bilmeleri,bu kompozisyonları yazarken de doğru dilbilgisi yapılarını ve imla kurallarını bilmeleri, 
 • Durum ve fikir ifade edebilmek için, küçük sunum ve gösteriler yapmaları, 
 • Dilbilgisi alanında, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, ve gelecek zaman, sahip olma, zarf, sıfat gibi konularını detaylı olarak bilmeleri ve kullanmaları hedeflenir. 

 

 FEN BİLGİSİ

 

Amacımız, kendini, çevresini ve evreni tanıyan, yeniliklere açık, teknolojiyi takip eden ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

            Bu derste öğrencilerimiz;

 • Hücreyi tanır, bölümlerini açıklar.
 • Bitkilerin genel özelliklerini kavrar, bölümlerini ve onların görevlerini öğrenir.
 • Bitkilerin doğada ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ve diğer canlılar için önemini kavrar.
 • İnsan vücudu ile ilgili tüm sistemleri ve bu sistemlerin birbiriyle olan ilişkilerini kavrar.
 • Durgun ve akan elektriği kavrayarak aralarındaki farkı belirler.
 • Güneş sistemi ve onu oluşturan gök cisimlerinin özelliklerini ve birbiriyle olan ilişkilerini kavrar.

 

 MATEMATİK

 

Amacımız, matematik dersini sevdirip, kazandığı davranışları günlük yaşantısında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

               Bu derste öğrencilerimiz;

 • Kümeler arasındaki ilişkileri, kümelerde birleşim, kesişim ve fark işlemini kavrar.
 • Kümeler arasındaki bağıntıları ve kümelerle yapılan işlemleri problemlerle uygular.
 • Doğal sayıları, üslü doğal sayıları, asal sayıları, kesirleri, ondalık kesirleri tanır ve özeliklerini kavrar.
 • Doğal sayılarla, kesirlerle ve ondalık kesirlerle dört işlem yapar ve problem çözer..
 • Doğal sayıları asal çarpanlarına ayırır, e.b.o.b. ve e.k.o.k. ı hesaplar ve bunlarla ilgili problem çözer.
 • Doğal sayılarda nokta, doğru, düzlem, uzay, doğru parçası ve ışını  kavrar.
 • Açı ve çeşitlerini kavrar, dik, dar, geniş, doğru ve tam açıları çizer.
 • Üçgenin düzlemde ayırdığı bölgeleri ve üçgen çeşitlerini kavrar.Üçgenin, karenin ve dikdörtgenin çevrelerini ve alanlarını hesaplar.
 • Uzunluk ölçüsü,alan ve arazi ölçüsü, hacim ölçüsü, sıvı ölçüsü, kütle ölçüsü, zaman ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrar.
 • Küpün ve dikdörtgenler prizmasının hacimlerini hesaplar.
 • Oran ve orantıyı kavrar, orantı kullanarak problem çözer.
 • Plan ve ölçeği kavrar.

 

 SOSYAL BİLGİLER

 

Öğrencilerimizin, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi yorumlayıp kullanan, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, sosyal becerileri gelişmiş bireyler olmaları amaçlanır.

         Bu derste öğrencilerimiz;

 • Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak örnek olay incelemesi yapar
 • Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalarda konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
 • Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.
 • Uluslar arası kültür,sanat, ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü fark eder.
 • Atatürk’ün milli kültüre ve güzel sanatlara verdiği öneme ilişkin kanıtlar gösterir.
 • Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı  hakkı,din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.
 • Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.
 • Türk toplumunda kadının konumu ile ilgili örneklerden yararlanarak kadın haklarının gelişim sürecini açıklar.
 • İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
 • Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan sağlanması gerekliliğini savunur.

 

  TÜRKÇE

 

Amacımız, öğrencilere dinlediğini ya da okuduğunu doğru anlayabilme, anladığını sözle ya da yazıyla en doğru  biçimde anlatabilme becerilerini kazandırmaktır.

                  Bu derste öğrencilerimiz;

 • Dinlediği bir konuşmanın, okuduğu bir yazının, izlediği bir filmin ya da oyunun ana düşüncesini kavrar.
 • Günlük yaşamda bir gazetede, dergide ya da başka bir kaynakta kendi düzeyine uygun haberleri okur.
 • Herhangi bir konu üzerinde bir topluluk karşısında belirgin yanlışlıklar yapmaksızın 5-10 dk. konuşur.
 • Sınıf içi tartışmalara katılır, yazım, sözdizimi ve noktalama yanlışı yapmadan tümce kurar.
 • Gördüğü ve yaşadığı olayları sözlü ve yazılı olarak anlatır.
 • Okuduğu bir kitabı, dinlediği müziği, gezdiği bir sergiyi, izlediği bir filmi değerlendirir.
 • Atatürk’ün yaşadığı toplumsal ortamla ilgili çeşitli anıları kavramak için metinler okur.

 

 

 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30Fen TeknolojiİngilizceMatematikBilişim Teknolojiİngilizce
09:4010:20Fen TeknolojiİngilizceMatematikBilişim TeknolojiFen Teknoloji
10:3011:10Görsel SanatlarTürkçeTürkçeTürkçeFen Teknoloji
11:2012:00MatematikTürkçeTürkçeTürkçeErmenice
12:4013:20ErmeniceSosyal BilgilerErmeniceDin Klt. Ahlak Bilg.Ermenice
13:3014:10ErmeniceMatematikErmenice
Matematik Uyg.
İngilizce
14:2015:00Sosyal BilgilerMatematikİngilizceBeden Eğitimiİngilizce- Spk
15:1015:50Sosyal BilgilerBilim Uyg.İngilizceBeden EğitimiDin Klt. Ahlak Bilg.