Üyelik Girişi
Menü
Site Haritası
Faydalı Linkler

                       

                                                     

                                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret193209
2017-2018 EĞİT. ÖĞRT. YILI İNGİLİZCE İHT. LİST.

5. Sınıf

 

MATEMATİK

 

Amacımız, matematik dersini sevdirip, kazandığı davranışları günlük yaşantısında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu derste öğrencilerimiz,

 • Yedi, sekiz, dokuz basamaklı doğal sayıları yazar, okur, rakamların sayı ve basamak değerlerini belirler.
 • Beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma ve toplama işlemi yapar.
 • Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur, bu örüntüde verilmeyen sayı yada          sayıları belirler.
 • Çarpımları en çok 7 basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemi yapar.
 • 4 Basamaklı doğal sayılarla on, yüz ve binin en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar.
 • Son üç basamağı sıfır olan yedi basamaklı doğal sayıların on, yüz ve bin ile kısa      yoldan böler.
 • Tablo oluşturur ve tabloları yorumlar.
 • Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemler kurar ve çözer.
 • Paydaları eşit ya da birbirinin katı olan iki kesri toplar ve çıkarır.
 • Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler kurar ve çözer.
 • Çizgi grafiği oluşturur, yorumlar ve sağladığı yararları açıklar.
 • Kesir kısmı en çok üç basamaklı ondalık kesirlerin basamak adlarını ve basamak değerlerini belirler.
 • Üç ondalık kesri büyükten küçüğe sıralar.
 • Uzunluk, sıvı ve zaman ölçülerini birbirine dönüştürür ve bu birimleri içeren problemler kurar ve çözer.
 • Atatürk’ün matematik ve geometri alanında yaptığı çalışmaları kavrar.
 • Bir doğal sayılı üslü biçimde yazar.
 • Yüzde sembolüyle verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar.
 • Uzayı tasvir eder.
 • 5.sınıf düzeyine uygun geometrik cisimleri tanır, özelliklerini bilir, çevre ve alanlarını hesaplar.

 

 ERMENİCE

 

  Amacımız,  dilini seven, konuşmaktan gurur duyan, dilinin yapısının dışında edebiyatı hakkında da bilgi sahibi olabilen, yazarlarını tanıyan, şiir okuyan ve şiir yazma zevki geliştirebilen, bilgiye ulaşmak için kaynaklardan yararlanabilen bireyler yetiştirmektir.

 Bu derste öğrencilerimiz;

 • Vurgu ve tonlama yanlışı yapmadan süratli ve akıcı okur.
 • Kelime haznesini seviyesine uygun olarak geliştirir.
 • Sözlük kullanır.
 • Anlamını öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır ayrıca bu kelimeler ile 5-6 kelimelik cümleler kurar.
 • İzlediği bir olayı ve bu olay ile ilgili duygu , düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
 • Verilen bir resmi yorumlar.
 • Metinlerin ana fikirlerini belirler,metin yazar ve bu metinlere uygun başlıklar bulur.
 • Kompozisyon kurallarını bilir ve bu kurallara uygun kısa kompozisyonlar yazar.
 • Dilin yapısını kavrar.Basit dilbilgisi kurallarını yazdığı yazılarda ve okuduğu metinlerde kullanır.

 

FEN BİLGİSİ

 Amacımız, kendini, çevresini ve evreni tanıyan, yeniliklere açık, teknolojiyi takip eden ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

Bu derste öğrencilerimiz;

 • Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini bilir, vücudunu tanır ve vücuttaki yapıların bir bütün olarak çalıştığı düşüncesini kazanır.
 • Isının enerji olduğunu, maddeyi etkilediğini ve bu etkiler sayesinde maddelerin ayırt edilebildiğini kavrar.
 • Doğada var olan kuvvetleri tanır ve bu kuvvetlerin günlük yaşamımıza etkilerini belirtir.
 • Dünya, Güneş ve Ay arasında hareket ilişkisini, yol açtığı sonuçları ve bunların günlük yaşama etkisini kavrar.
 • Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini bilir. Çevre sorunlarıyla ilgili olumlu davranışlar geliştirir.
 • Işığın ve sesin farklı ortamlarda yayıldığını, madde ile etkileşimini ve uygun kullanılmadığında çevre kirliliğine neden olabileceğini kavrar.
 • Farklı elektrik devrelerinin işlevlerini ve devre üzerinde yaratacağı etkileri belirtir.

 

İNGİLİZCE

 

          Programımız, öğrencilerimizin İngilizce becerilerini sağlam temellere oturtmayı hedefler. Gerek kelime dağarcıklarını geliştirerek gerek dilbilgisi konularını kavratarak kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri hedeflenir.  Çalışmalarımız dinleme, drama, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar,oyunlar ile desteklenir ve öğrencilerin derse katılımı sağlanır. Konularımız şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman gibi dilbilgisi konularını içerir.

 Bu derste öğrencilerimizin,

 •  Sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri,
 • Öğrendikleri dilbilgisi konularını, dili kullanırken uygulamaları,
 • Dinledikleri ve okudukları parçalar ile ilgili yorumlar yapıp, sorular sormaları,
 • Kısa yazılar yazmaları,
 • Seviyelerine uygun projeler hazırlamaları hedeflenir.

 

SOSYAL BİLGİLER

            Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak amacı ile öğrencilerimizin çevresiyle etkileşimini geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında kurması hedeflenir.

 Bu derste öğrencilerimiz;

 •  Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve yapıtları tanır.
 • Kanıt kullanarak Atatürk  inkılaplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.
 • Atatürk inkılaplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.
 • Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
 • Çocuk olarak haklarını fark eder.
 • Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
 • Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin doğal özelliklerini ilişkilendirir,afetin nedenini araştırır ve karşısında hazırlıklı olur.
 • Buluşların ve teknolojik gelişmelerin  toplum hayatına etkilerini tartışır.
 • Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır.
 • Kanıtlara dayanarak ,Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
 • Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.
 • Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.
 • Demokratik yönetim birimlerindeki  yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.

 

TÜRKÇE

 

 Bu sınıfta eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözebilme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanabilme, sosyal ve kişisel değerlere önem verme, Türkçe’yi etkili ve güzel kullanma becerileri kazandırılmaktadır. Hedefimiz, sunulan bilgiyi ezberlemeden ve kabul etmeden önce bilgiyi karşılaştırma ve sorgulama yoluyla yeni bilgilere ulaşan öğrenci örneği oluşturmaktır.

Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi anlayan ve bunu iyi yorumlayan bireyler yetiştirmek için çalışılmaktadır. Öğrenci merkezli, öğretmenin rehber olduğu bir uygulamayla dersler yürütülmektedir.

Dilbilgisi kuralları adım adım kavratılmakta, basit kurallardan zor olana doğru bir yol izlenmektedir.

 •  Dinleme, konuşma, okuma ve yazma amaçlarını belirler.
 • Metnin türünü dikkate alarak okuma yapar.
 • Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
 • Bilmediği sözcüklerin anlamlarını araştırır.
 • Ana fikri, destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.
 • Karşılaştırmalar yapar, varlıkları ve olayları sınıflandırır.
 • Betimleme ve çıkarımlar yapar.
 • Sunumların türünü belirler.
 •  Kendine güvenerek konuşur.
 • Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
 •  Konuşma biçimini, konuşma ortamını ve içeriğini belirtir ve değerlendirebilir.
 •  Eğik el yazısını kurallarına uygun olarak yazabilir. 
 • Planlı yazma düzenine uygun duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.
 • Duygu ve düşüncelerini drama ile canlandırır.
 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30Sosyal BilgilerİngilizceMatematikFen Teknolojiİngilizce
09:4010:20Sosyal BilgilerİngilizceMatematikFen TeknolojiMüzik
10:3011:10ErmeniceBeden EğitimiErmeniceBilişim TeknolojiErmenice
11:2012:00ErmeniceSosyal BilgilerErmeniceBilişim TeknolojiErmenice
12:4013:20Görsel SanatlarFen TeknolojiTürkçeMatematikİngilizce (Spk.)
13:3014:10MatematikFen TeknolojiTürkçeBeden EğitimiDin Klt. Ahlak Bilg.
14:2015:00MatematikTürkçeİngilizce Bilim Uyg.Türkçe
15:1015:50Din Klt. Ahlak Bilg.TürkçeMatematik
 (Uyg.)
İngilizceTürkçe