Üyelik Girişi
Menü
Site Haritası
Faydalı Linkler

                       

                                                     

                                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret193209
2017-2018 EĞİT. ÖĞRT. YILI İNGİLİZCE İHT. LİST.

4. Sınıf

 

 

MATEMATİK

 

Amacımız, matematik dersini sevdirip, kazandığı davranışları günlük yaşantısında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu derste öğrencilerimiz;

 • 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar, bölük ve basamaklarını, basamak değerlerini belirtir, çözümler ve en yakın onluğa yuvarlar.
 • Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.
 • En çok 4 basamaklı doğal sayılarla toplama  çıkarma işlemi yaparak, 100 ün katlarıyla zihinden toplar, üç basamaklı doğal sayılardan 100 ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.
 • Çarpımı en çok beş basamaklı olacak şekilde verilen iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
 • En çok üç basamaklı 10, 100 ve 1000 ile ve iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
 • Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara bölerek,

            son üç basamak sıfır olan beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 e kısa yoldan   böler.

 • Doğal sayılarla problem çözer ve kurar.
 • Kesirleri okur, yazar, sayı doğrusunda gösterir, kesirleri karşılaştırır.
 • Paydaları eşit kesirlerle toplama çıkarma yapar.
 • Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. Ondalık kesirlerin tam ve kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir, iki kesri karşılaştırır.
 • Uzunluk, ağırlık, sıvı ve zaman ölçümlerini tanır, ölçümlerle ilgili problemler kurar ve çözer.
 • Açı ve açı ölçüsünü kavrar, verilen açıyı açı ölçerle ölçer, isimlendirir. Ölçüsü verilen açıyı çizer.
 • 4.sınıf düzeyinde düzlemsel şekilleri tanır, özelliklerini bilir, çevresini hesaplar.Alanları birim kare sayarak bulur.
 • Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.

 

 

ERMENİCE

 

   Amacımız,  dilini seven, konuşmaktan gurur duyan, dilinin yapısının dışında edebiyatı hakkında da bilgi sahibi olabilen, yazarlarını tanıyan, şiir okuyan ve şiir yazma zevki geliştirebilen, bilgiye ulaşmak için kaynaklardan yararlanabilen bireyler yetiştirmektir.

 

Bu derste öğrencilerimiz;

 •  Okuduğunu anlar ve yorumlar.
 • Düşündüğünü, okuduğunu, izlediğini 5-6 cümle ile doğru olarak ifade eder.
 • Kelime haznesini düzeyine uygun olarak geliştirir.
 • Sözlük kullanır.
 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur ve yazar.
 • Öğrendiği kelimenin eş anlamlısını cümle içinde kullanabilir.
 • Bir olayı derinlemesine betimleyebilir.
 • Anahtar kelimeler ile metin oluşturulabilir.

 

 FEN BİLGİSİ

 

Amacımız, kendini, çevresini ve evreni tanıyan, yeniliklere açık, teknolojiyi takip eden ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

Bu derste öğrencilerimiz;

 • Vücudunu tanır, organların yapısal işlevlerini bilir.
 • Madde ile ilgili kuramlarla tanışır, kütle ve hacim büyüklüğü ölçme alışkanlığı kazanır, maddenin değişimi etkileşimi hakkında bilgi edinir.
 • Çevrelerindeki hareketli varlıkları tanımlar, itme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu kavrar, kuvvetin nesneler üzerindeki etkisini fark eder.
 • Işığın ve sesin bir enerji olduğunu sezer, insan oğlunun çevre, toplum ve insanı etkileyen teknolojiler geliştirmekte olduğunu bilir.
 • Canlı ve cansız varlıkları ayırt eden özellikleri bilir, canlıların çevreyle uyumlu bir bütün olduğunu kavrar. Çevreyi koruma ve bireysel sorumluluk bilincini kazanmanın önemini fark eder.
 • Çevresindeki elektrik kaynaklarını fark eder. Elektrikli araçları gözlemleyerek bu araçların kullanım amaçlarını ayırt eder. Basit elektrik devreleri kurar.
 • Dünyanın şeklini tanır. Hava , su , toprak gibi temel yaşam kaynaklarını fark eder. Çevre bilinci geliştirir.

 

 

İNGİLİZCE

      Programımız, öğrencilerimizin İngilizce iletişimlerini daha zengin  kılmak için, gerekli olan kelime dağarcıklarını zenginleştirici konular üzerine kurulmuştur. Bu konular şarkılar, tekerlemeler, oyunlar, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar, yazılı materyaller, görsel ve işitsel araçların kullanıldığı farklı metotlarla işlenmektedir.

                Konularımız, ailem ve ben, ülkeler ve milletler , mevsimler, giysiler ,şimdiki zaman,geniş zaman,  yeteneklerimiz, hoşlanıp hoşlanmadıklarımız gibi temaları içerir

               Bu derste öğrencilerimizin,

 •  İngilizce dil bilgisi konularına giriş yaparak belirli gramer kalıplarını    öğrenmeleri,
 • Bu gramer kalıplarını kullanarak basit sözcükler ile kendilerini ifade etmeleri,
 • Seviyelerine uygun okuma parçalarını anlayabilme ve sorularını yanıtlamaları,
 • En az onar cümlelik paragraflar halinde kendilerini yazarak ifade etmeleri,
 • Dinledikleri pasajları anlayıp yorumlamaları ve ilgili sorular sorup cevaplamaları hedeflenir.

  

TÜRKÇE

 

Bu sınıfta eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözebilme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanabilme, sosyal ve kişisel değerlere önem verme, Türkçe’yi etkili ve güzel kullanma becerileri kazandırılmaktadır. Hedefimiz, sunulan bilgiyi ezberlemeden ve kabul etmeden önce bilgiyi karşılaştırma ve sorgulama yoluyla yeni bilgilere ulaşan öğrenci örneği oluşturmaktır.

Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi anlayan ve bunu iyi yorumlayan bireyler yetiştirmek için çalışılmaktadır. Öğrenci merkezli, öğretmenin rehber olduğu bir uygulamayla dersler yürütülmektedir.

Dilbilgisi kuralları adım adım kavratılmakta, basit kurallardan zor olana doğru bir yol izlenmektedir.

 Bu derste öğrencilerimiz;

 • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma amaçlarını belirler.
 • Metnin türünü dikkate alarak okuma yapar.
 • Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
 • Bilmediği sözcüklerin anlamlarını araştırır.
 • Ana fikri, destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur.
 • Karşılaştırmalar yapar, varlıkları ve olayları sınıflandırır.
 • Betimleme ve çıkarımlar yapar.
 • Sunumların türünü belirler.
 • Kendine güvenerek konuşur.
 • Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
 • Konuşma biçimini, konuşma ortamını ve içeriğini belirtir ve değerlendirir.
 • Eğik el yazısını kurallarına uygun olarak yazar. 

 

 SOSYAL BİLGİLER

 Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak amacı ile öğrencilerimizin çevresiyle etkileşimini geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında kurması hedeflenir.

 

Bu derste öğrencilerimiz;

 ●Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

 ●Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.

 ●Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

 ●Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek,bulgularını resimli grafiklere aktarır.

 ●Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.

 ●Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.

 ●Okulunda ve çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.

 ●Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.

 ●Büyük Millet Meclisinin  açılışı ile Ulusal Egemenliği ilişkilendirir.

 ●Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.

 ●Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir.

 ●Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder.

 ●Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırır.

 ●Milli Mücadelenin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder.

 ●Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanıyıp fark eder.

 4 A

 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30MatematikErmeniceSosyal BilgilerMatematikMüzik 
09:4010:20Matematik
( Uyg.)
ErmeniceTürkçeMatematikİngilizce (Spk.) 
10:3011:10TürkçeFen TeknolojiMatematikİngilizceTürkçe
11:2012:00
İnsan Hakları
Fen TeknolojiMatematikİngilizceTürkçe
12:4013:20ErmeniceTürkçeİngilizceFen TeknolojiErmenice
13:3014:10Din Klt. Ahlak Bilg.TürkçeErmeniceBilim Uyg.Beden Eğitimi
14:2015:00Sosyal BilgilerTrafik GüvenliğiErmeniceMatematik
(Uyg.)
İngilizce
15:1015:50
Sosyal Bilgiler
İnsan HaklarıDin Klt. Ahlak Bilg.Görsel Sanatlarİngilizce

4B

 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30ErmeniceFen TeknolojiTürkçeİngilizceErmenice 
09:4010:20ErmeniceFen TeknolojiTürkçeİngilizceErmenice 
10:3011:10MatematikErmeniceİngilizceMatematikİngilizce 
11:2012:00Matematik

Ermeniceİnsan HaklarıMatematikFen Teknoloji
12:4013:20Türkçeİngilizce (Spk.)MatematikSosyal BilgilerBilim Uyg.
13:3014:10Türkçeİnsan HaklarıMatematik
  ( Uyg.)
Sosyal BilgilerMüzik
14:2015:00Din Klt. Ahlak Bilg.Sosyal BilgilerTrafik GüvenliğiGörsel SanatlarTürkçe
15:1015:50Matematik
  ( Uyg.)
Beden EğitimiİngilizceDin Klt. Ahlak Bilg.Türkçe