Üyelik Girişi
Menü
Site Haritası
Faydalı Linkler

                       

                                                     

                                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret193209
2017-2018 EĞİT. ÖĞRT. YILI İNGİLİZCE İHT. LİST.

3. Sınıf

 

 İNGİLİZCE

Programımız ,öğrencilerimizin daha alt sınıflarda kazanmış oldukları becerileri geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra seviyelerine uygun yazı çalışmalarını da kapsar. Öğrencilerimize bu beceriler, ilgilerini arttırıcı materyaller ile şarkı, şiir, oyun, dinleme, canlandırma gibi öğrencinin birebir katılımını sağlayacak tekniklerle kazandırılır.Öğrencilerimiz uygun konularda, küçük projeler de hazırlayarak hem eğlenip hem de İngilizce dilinde bir şeyler yaratmanın zevkine varırlar. Bu sınıfta kelime dağarcıklarını geliştirecek çalışmalar yapılmakta ve gramer yapıları kalıplar halinde verilmektedir.

Konularımız, öğrencilerimizin kelime dağarcıklarını geliştirecek konuların yanı sıra sahip olduklarımızdan , yeteneklerimizden , günlük rutin eylemlerimizden, sevdiklerimizden ve sevmediklerimizden  bahsedebilme gibi gramer kalıplarını içerir.

 Bu derste öğrencilerimizin,

  •  Seviyelerine uygun küçük yazı çalışmaları yapmaları,
  • Bazı kalıpları kullanarak sorular sorup cevap vermeleri,

  •  Küçük projeler hazırlamaları,

  • Kendilerini tanıtabilecek metinler oluşturmaları hedeflenir.

 

   TÜRKÇE

           Amacımız öğrencilerimizin dil ve zihinsel becerilerini geliştirip, okuma sevgisini bu yaşlardan itibaren kazanmalarını sağlamaktır.

             Konuşma, , görsel sunum ve drama etkinlikleri aracılığı ile öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

             Bu derste öğrencilerimiz;

 ☺Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştirir.

 ☺Öykü, masal, fabl vb. türden yazıları yorumlar.

 ☺Anahtar kelimeleri kullanarak kısa metinler oluşturur.

 ☺Eğik el yazısı becerisi geliştirir.

 ☺Verilen hikâyeleri çözümler ve olay, kişi, yer ve zaman ilişkileri kurar.

 ☺Sözcük dağarcığını geliştirir.

                    

 HAYAT BİLGİSİ

 

Amacımız öğrenmekten zevk alan, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan, geliştiren bireyler yetiştirmektir. Gündelik yaşamda gereksinim duydukları temel bilgi ve becerileri kazandırarak değişikliklere uyum sağlamaları esastır.

1. , 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” temaları doğrultusunda temel yaşam becerileri kazanmaları sağlanır.

Bütün bunlara ek olarak öğrencilerin “Fen ve Teknoloji”, “Soysal Bilgiler” derslerine temel oluşturacak bilgi birikimi edinmeleri esastır.

 Bu derste öğrencilerimiz;

 v  Okulda, evde ve çevrede yapılacak grup çalışmalarında sorumluluğu paylaşır, birlikte çalışmanın önemini kavrar.

 v  Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve işleri açıklar. Çevredeki meslekleri tanır.

 v  Kendi sağlığı kadar başkalarının sağlığını korumaktan da sorumlu olduğunu kavrar, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir.

 v  Atatürk‘ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir.

 v  Geçmişten günümüze teknolojik değişimi araştırır. Geleceğin teknolojik bir ürününü tasarlar.

 v  Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi ve karşılıklı etkileşimi kavrar. Çevreyi ve canlıları korur. Temiz bir çevre için proje tasarlar.

 v  Güneş, dünya ve gezegenler hakkında bilgi sahibi olur. Dünyanın hareketleri sonucunda oluşan değişimi algılar.

 v  Bilinçli tüketiciliği kavrar, haklarını bilir ve kullanır.

 v  Doğal afetleri tanır, alınacak önlemleri bilir.

  

 MATEMATİK

 

Amacımız, öğrencilerimizin deneyerek, yaparak, yaşayarak ve keşfederek matematik kavramlarını öğrenecekleri bir ortam hazırlamaktır. Günlük hayatta karşılaşılabilecek problemleri çözme mantığının ve matematik ile ilgili her türlü bilgi ve becerinin kazandırılması esastır.

 Bu derste öğrencilerimiz,

 v  Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Sayıları karşılaştırır, aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

v  Üç basamaklı sayıların içerisinde günlük hayatla ilişkili problemler kurar ve çözer.

v  Üç basamaklı sayılarla dört işlem yapma becerisi kazanır.

v  Düzlem ve düzlemsel geometrik cisimleri tanır. Doğru, ışın, doğru parçası, yatay-dikey ve eğik doğru çizimleri yapar, çeşitli örüntüler oluşturur.

v  Açı ve açı çeşitlerini tanır, geometrik cisimlerin yüzeylerini çizer.

v  Bütünün parçaları olan kesirleri okur ve yazar. Seviyesine uygun problem kurar ve çözer.

v  Zaman, ağırlık, sıvı, uzunluk değer(para) ölçülerini öğrenir. Ölçme, tartma ve çizme becerisi kazanır.

 

 ERMENİCE

 

Amacımız, dilini severek öğrenen, konuşmaktan gurur duyan, okuma, yazma ve konuşma becerilerini günlük hayatına aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu sınıfta öğrencilerimiz;

 ☺Okuma hızını geliştirir.

☺Kelime haznesini düzeyine uygun olarak geliştirir, öğrendiği yeni kelimeleri

konuşmalarında kullanır ve doğru yazar.

 ☺Metne başlıklar bulur, metnin kahramanlarını belirler ve bu kahramanların

özeliklerini belirtir.

 ☺Gereken noktalama işaretlerini kullanır.

 ☺Hikaye tamamlar.

 ☺Anahtar kelimeler ile bir paragraflık metinler oluşturur.

 ☺Resmi yorumlar ve metin ile ilişkilendirerek kısa yazılar yazar.


 
3. SINIF

 PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30TürkçeHayat Bilgisiİngilizceİngilizce -Spk.Matematik
09:4010:20TürkçeBeden Eğitimi Matematikİngilizceİngilizce
10:3011:10ErmeniceTürkçeErmeniceErmeniceFen ve
Teknoloji
11:2012:00İngilizceTürkçeErmeniceMatematikFen ve
Teknoloji
12:4013:20DramaErmeniceTürkçeGörsel SanatlarTürkçe
13:3014:10Fen ve
Teknoloji
ErmeniceTürkçe
Müzik
Türkçe
14:2015:00MatematikİngilizceHayat BilgisikBilişim Tek
Oyun
Ermenice 
15:1015:50Hayat BilgisiMatematikİngilizceDramaErmenice