Üyelik Girişi
Menü
Site Haritası
Faydalı Linkler

                       

                                                     

                                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret193209
2017-2018 EĞİT. ÖĞRT. YILI İNGİLİZCE İHT. LİST.

2.Sınıf

 

 

 

 

TÜRKÇE

 

Amacımız öğrencilerimizin dil ve zihinsel becerilerini geliştirip, okuma sevgisini bu yaşlardan itibaren kazanmalarını sağlamaktır.

Konuşma, görsel sunum ve drama etkinlikleri aracılığı ile öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Bu derste öğrencilerimiz ;

 • Resimleri yorumlayarak içeriği tahmin eder.
 • inleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
 • Tür, yöntem ve teknikleri belirler.
 • Noktalama işaretlerine dikkat eder.
 • Karşılaştırmalar yapar, varlıkları ve olayları sınıflandırır.
 • Söz varlığını geliştirir.
 • Metinleri günlük hayatla ilişkilendirir.
 • Beden dilini yorumlar.
 • Bütün yazıları bitişik eğik yazıyla yazar.
 • Görgü kurallarına ve değerleri uygun konuşur.
 • Matematiksel ifadeleri doğru yazar.
 • Ana duygu ve ana düşünceyi vurgular.
 • Öğrendiği yeni sözcükleri cümle içinde kullanır.
 • Konuşmasını, okumasını, yazısını ve sunumlarını değerlendirir.

  

ERMENİCE

 

Amacımız, dilini severek öğrenen, konuşmaktan gurur duyan, okuma, yazma ve konuşma becerilerini günlük hayatına aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu sınıfta öğrencilerimiz;

 • Kendi yaş grubunda akıcı okur.
 • İşlek ve okunaklı bir yazıya sahip olur.
 • Akranları ile anadili düzeyine uygun diyalog kurar.
 • Kullandığı kelimeleri doğru telaffuz eder, okur ve yazar.
 • Kelime haznesini düzeyine uygun olarak geliştirir.
 • Soru sorar, sorulara anlamlı ve düzgün cümleler ile yanıt verir.
 • Yaşının gerektirdiği noktalama işaretlerini kullanır.
 • Resmi yorumlar, metin ile resmi ilişkilendirir

  

İNGİLİZCE

Programımız, öğrencilerimizin, İngilizce dinleme, dinlediğini anlama, okuma ve düzeylerine uygun iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İngilizce’yi severek ve eğlenerek öğrenmeleri öncelikli amacımız olduğundan, derslerimiz öğrencilerimizin motivasyonunu arttıracak, flashcard, poster ve resim gibi renkli materyaller kullanılarak, şarkı, oyun, dinleme, drama, , canlandırma gibi teknikler yardımı ile işlenir. Konularımız, renkler, sayılar, okulumuz, ailemiz, vücudumuz,becerilerimiz, kıyafetlerimiz, oyuncaklarımız, sahip olduklarımız, sevdiklerimiz ve sevmediklerimizden bahsedebilme vb gibi temaları içermektedir.

Bu derste öğrencilerimizin,

 • Dinledikleri parçaları anlamaları ve canlandırmaları,
 • Kendilerini, öğrendikleri belli kalıp cümleler ile tanıtmaları,
 • Okudukları ya da dinledikleri konular ile ilgili sorulara yanıt vermeleri,
 • Öğrendikleri kalıplar ile sorular sormaları hedeflenir.

  

HAYAT BİLGİSİ
 

Amacımız öğrenmekten zevk alan, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan, geliştiren bireyler yetiştirmektir. Gündelik yaşamda gereksinim duydukları temel bilgi ve becerileri kazandırarak değişikliklere uyum sağlamaları esastır.

1. , 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” temaları doğrultusunda temel yaşam becerileri kazanmaları sağlanır.

Bütün bunlara ek olarak öğrencilerin “Fen ve Teknoloji”, “Soysal Bilgiler” derslerine temel oluşturacak bilgi birikimi edinmeleri esastır.

Bu derste öğrencilerimiz;

 • Okul, okuma sevgisi aşılanarak görev alma, aldığı görevi yerine getirme becerisi kazanır.
 • Kendisini tanır, arkadaşı ile benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir.
 • Geçmişten günümüze doğru kendisindeki ve çevresindeki değişimleri tanımlar.
 • Uzay, Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili bilgileri kavrar
 • Öz saygı, öz güven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, vatanseverlik ve kültürel değerleri koruma gibi kişisel nitelikler geliştirir.
 • Kendisinin ve çevredeki canlıların yaşadığı ortamları açıklar.
 • Arkadaşlarıyla iyi ve demokratik ilişkiler kurar.
 • Atatürk’ün hayatı, ilke ve inkılâplarını kavrar

  

MATEMATİK
 

Amacımız, öğrencilerimizin deneyerek, yaparak, yaşayarak ve keşfederek matematik kavramlarını öğrenecekleri bir ortam hazırlamaktır. Günlük hayatta karşılaşılabilecek problemleri çözme mantığının ve matematik ile ilgili her türlü bilgi ve becerinin kazandırılması esastır.

Bu derste öğrencilerimiz;

 • Deste ve düzine kavramlarını tanır.
 • İleriye ve geriye doğru ritmik sayma yapar.
 • Bütün, yarım ve çeyrek kavramalarını tanır ve bunlarla ilgili problemleri çözer.
 • Eşlik ve simetri kavramlarını tanır.
 • İki basamaklı doğal sayılar arsındaki büyük, küçük ve eşit kavramlarını algılar ve sembollerle ifade eder.
 • İki basamaklı doğal sayılarla dört işlem becerisi kazanır.
 • Uzunluk, ağırlık, sıvı, zaman ölçü birimleri ile Türk lirası birimlerini kavrar ve bunlarla ilgili problem çözer.
 • Geometrik cisimleri ve şekilleri tanır.

 

 

  PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
08:5009:30MatematikTürkçeMatematikErmeniceMatematik
09:4010:20İngilizceTürkçeiMatematikErmeniceErmenice
10:3011:10TürkçeErmeniceTürkçeİngilizce -Spk.Müzik
11:2012:00TürkçeİngilizceTürkçeİngilizceİngilizce
12:4013:20ErmeniceMatematikHayat BilgisiHayat BilgisiTürkçe
13:3014:10Hayat BilgisiBeden EğitimiİngilizceOyun-BilişimTürkçe
14:2015:00İngilizce Hayat BilgisiErmeniceTürkçeGörsel Sanatlar
15:1015:50DramaErmeniceErmeniceTürkçeErmenice